fredag 18 september 2009

Allihop tycker att de har kört säkert

bild www.uscg.mil


I dagens GP finns en utförlig artikel om RIB charters.

"- Jag har varit i kontakt med flera av dem som varit inblandade i olyckor. Allihop tycker att de kört säkert" säger Sten Andersson från transportstyrelsen.

Det är mycket som brister enligt artikeln - från saknade olycksrapporter och dåligt sjömanskap till själva affärsideén med hög fart och action till havs.
Det är ett inlägg som är så komplext att analysera att det finns alla anledning att återkomma. Men jag tycker uttalandet ovan är ett av de mest intressanta. Det är ytterst ovanligt med ont uppsåt till sjöss, alltså att man medvetet kör så andra skadar sig eller slarvar med underhåll så båtarna går sönder. Och ändå inträffar olyckor, haverier o.s.v.
Det är en fråga om okunskap och perpektiv. Om attityder.
Frågan är hur man ändrar attityder, hur man skall ge kunskap som skiftar perspektivet.

Transportstyrelsen och Sten Anderssons attityd gentemot RIB charter verkar ganska klar. "Vi vill helst stänga hela verksamheten".
Det är en tydlig signal till alla som ägnar sig åt sjöfart.

GP har även en lista med svenska RIB olyckor.

Mer detaljerat om ett par av olyckorna kan man läsa här:
Kapsejsad RIB
kollsion med lysboj, en avliden

Engelska RIB olyckor:
ryggskada
kapsejsning
Stol och konsoll lossnat
MOB och cirklande båt
Sprucket skrov

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar