fredag 1 januari 2010

Test: FLIR


vid besöket ombord på Horn Flyer också möjlighet att testa att navigera och söka med FLIR. FLIR står för "Forward Looking InfraRed" och är en typ av värmekamera. FLIR kameror är populära i polisiära och militära sammanhang och har också en växande marknad till sjöss. Alla har säkert sätt gråaktiga bilder från FLIR på TV nångång, och därför är intresset stort för att använda dem till sjörädnding.
FLIR är en värmekamera och alltså helt oberoende av ljuskällor, tillskillnad från Ljusförstärkare som har en karaktäristisk Grön bild. Själva kameran på Horn Flyer satt monterad på taket med gyrostabilisering och styrs med hjälp av joystick från navigatörsplatsen och bilden visas på en egen skärm. Det går att zooma kraftigt, tack vare Gyrostabiliseringen. Enligt besättningen är det närmast en krav med stabilisering eftersom bilden annars blir för grov och hoppig vid gång. Nackdelen med det är förståss priset och komplexiteten.
Vi gjorde inga seriösare tester men det fungerar ganska bra att navigera med instrumentet. Bilden är överraskande detaljrik och lätttolkad. Hus, båtar och land avtecknar sig väldigt tydligt mot vattnet, medans prickar var lite svårare om än inte omöjligt.
Satte av en man iland och att upptäcka honom (utan sökljus) på 1000 meters håll i mörka natten var inga problem. Han stod då på en brygga, vilket i sig inte är ett livshotande läge.
Nackdelen blir när någon faktiskt ligger i vattnet eller har en låg profil, för då är det svårt att hänga med med kameran och värmen sprider sig snabbt i vattnet, vilket ger en mycket liten yta att upptäcka. De som har testat (enbart hörsägen från min sida) är inte nämnvärt imponerade.
Tillverkaren själv har en utförlig redogörelse för sitk med FLIR som jag kan rekommendera att läsa om man är intresserad. En FLIR med 140mm objektiv, allstå den största modellen, kan "känna igen" en människa (detection-värdet) på 560m enligt deras tabell. Det är ett sk. Johnsson värde vilekt innebär 50% av betraktarna klarar av att identifiera målet på det givna avståndet. Detta är också en fråga om upplösing på skärmen, vilket betyder att maximalt räckvidd har man endast när man också har zoomat in maximalt, vilket också ger en väldigt smal söksektor.Även väder påverkar FLIRen, liksom dimma.

sammantaget ställer jag inte upp i lovsågen. Det är ett anvärdbart hjälpmedel, men inte ett måste. För att navigera eller söka efter större föremål så fungerar den bra, men jag är mer tveksam till sök där den kan vara avgörande för att rädda liv.
Dock fick vi den faktiskt att fungera bättre än tillverkarens specifikation, och det är glädjande, för då är inte sifforna FLIR presenterar några glädjesiffror!

Hur fungerar FLIR?

Hur lång sikt har en FLIR?