lördag 6 april 2013

Kajak i kalix

En man kapsejsade med sin kajak i svallet efter en större motorbåt. då han inte lyckades ta sig upp i sin kajak simmade han under halvtimme och lyckades klättra, som jag förstår det, iland på en fyr där han kunde ta sig iland och söka någon form av skydd. 2 ytenheter och 1 flygande sökte i området, som var väldefinierat av en färdplan han lämnat hemma innan han gav sig av. Efter drygt sex timmar fann helikoptern honom och kunde flyga honom hem.
MRCC logg
kalixpostens intervju
kustbevakningens kommentar
utemagasinets kommentar

Allmäna kommentarer:
Att lämna en färdplan är en av de bästa förbebyggande åtgärnderna man kan göra. Det ger ett tydligt definierat område att söka, vilket gör att eftersöket kan koncentreras snabbare.Det gör det också lättare för anhöriga att inse att något är fel och "vågar" larma. Det betyder också att larmet kommer tidigare.

Mobiltelefon i vattentät fodral hade såklart gjort stor skillnad. Intressant är såklart utemagsiet kommentar om nödraketer. Söket utfördes nattetid och i mörket tror jag att en strobelight eller ficklampa hade kunnat göra lika god nytta. Blinkande ljus syns och utmärker sig väldigt väl, och eftersom de lyser så oändligt mycket längre än vad en nödraket gör ökar det chansen att någon ser det.

Mannen simmade en sträcka för att ta sig iland, och där skall vi diskutera mer i inlägget "referat av "Swimming as means of rescue"